Podul spre Viata (graffiti art)/Bridge to Life

Evanghelizare prin arta:

Reclame

Evanghelia si viata noua

Evanghelia produce mântuire, ea este o putere mântuitoare (Romani 1:16), este „cuvântul vieţii” (Filipeni 2:16), adică generează viaţă, viaţa nouă. Ea descoperă adevărata situaţie a existenţei în lume şi produceviaţă spre viaţă şi moarte spre moarte” (2 Corinteni 2:15,16). De aceea, ea generează şi împietrire, deşi aceasta nu este ceva intenţionat. Este scos în evidenţă faptul că cei necredincioşi au fost împietriţi (2 Corinteni 4:4) şi că, Dumnezeu nu numai alege, ci şi repinge (Romani 9). Cine doreşte să rămână în viaţa „cea veche” şi nu vrea să se lase mântuit de către Evanghelie este, din această cauză, pierdut. Deci Evanghelia împarte oamenii în două grupe, în mântuiţi şi pierduţi, unii care vor să înceapă o nouă viaţă şi alţii care rămân în viaţa cea veche.
[…]
Conţinutul Evangheliei Îl reprezintă pe Hristos Cel răstignit şi înviat.
Că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor;
şi a fost îngropat;
şi a înviat a treia zi după Scripturi;
şi a fost văzut de Chefa, apoi de cei Doisprezece
” (1 Corinteni 15:3-5)
[…]
Evanghelia are deci două centre de greutate:
moartea lui Hristos pentru păcatele noastre, moartea Sa pentru noi, pe cruce;
învierea lui Isus.

Hans Klein – „Viaţa binecuvântată: Scurt cuprins al învăţăturilor biblice”, Bucureşti: Blueprint, 2004, p.213,214

%d blogeri au apreciat asta: